EN

69

kísérleti film  |   színes  |   1987  |   70'

A Kőbányai Amatőrfilm Stúdióban készült szuper 8 mm-es film az Országos Amatőrfilm Szemlén elnyerte a Balázs Béla Stúdió díját, s a forgalmazhatóság érdekében a BBS nagyíttatta fel 16 mm-esre. Maga a film a rendező személyes története, aki megpróbál igazi filmessé válni, és olyan filmet akar készíteni, amely filmesként fogadtatja el a környezetével is. A filmes konvenciókat szándékosan mellőző, az amatőrfilmezés szabadságával készült munka tanulsággal szolgálhat a hivatásos filmkészítők számára is.(MNFA)
A film a rendező személyes története, saját magáról, aki megpróbál "igazi" filmes lenni, és el akarja készí­teni azt a filmet, amivel környezete szemében is azzá válhat.(BBS Katalógus 1961-91)

ALKOTÓK

Rendező: Szőke András Rendező asszisztens : Szőke András Vágó: Honti Teodóra Gyártásvezető: Kardos Tamás Hangmérnök: Prohászka Béla Közreműködő: Tóth Éva Gyártó: BBS

A Balázs Béla Stúdió

A Balázs Béla Stúdió a magyar film megújításán dolgozó fiatal filmesek alulról jövő kezdeményezéseként jött létre 1959-ben. Az 56-os eseményeket követő kádári konszolidáció kultúrpolitikai támogatásával 1961-ben intézményesült.
A 70-es években a BBS már nem csak főiskolát végzett pályakezdő filmesek műhelye. Ebben az évtizedben a stúdió szenvedélyes elméleti viták terepe volt, ahol a kísérleti filmes, konceptualista irányzatoktól a társadalom megújítása, megváltoztatása iránt elkötelezett dokumentumfilmes megközelítésekig átfogó, progresszív műhelymunka folyt.
Az alapvetően avantgardista attitűddel szakítva, a 80-as években a BBS a korszakra jellemző „intézményesített struktúrán kívüliség” szabad szellemi tere volt, egyben a magyar videóművészet egyik jelentős műhelye, amely a demokratizálódási folyamat dokumentálásával jelentősen hozzájárult a magyarországi államszocializmus rendszerének leépítéséhez.
A 90-es évek kultúrpolitikai törekvései, megkérdőjelezve a BBS létjogosultságát, lassú sorvadásra ítélték a műhelyt. Utolsó produkcióját 2005-ben készítette, majd 2010-ben megszűnt.

A BBS Kutató Archívum

A BBS Kutató Archívum 2006-ban a Balázs Béla Stúdió Alapítvány, a Műcsarnok és a Magyar Nemzeti Filmarchívum együttműködésében jött létre. Az archívum célja a BBS filmjeinek és dokumentumainak minél szélesebb körben való megismertetése. A Műcsarnok könyvtárában őrzött elektronikus filmmásolatok és a BBS fennmaradt dokumentumai nem kölcsönözhetőek, hivatalos nyitva tartás idején a könyvtárban megtekinthetőek. A Műcsarnok Nonprofit Kft. fenntartója a Magyar Művészeti Akadémia.