EN

A mi földünk

játékfilm  |   ff  |   1959  |   88'

A film megtörtént esetet dolgoz fel, eredeti környezetben, és részben az eredeti szereplőkkel. 1959 tavasza. Az országban mindenütt gőzerővel folyik a termelőszövetkezetek megszervezése. A Győr-Sopron megyei kis faluba, Sokorópátkára megérkezik Müller agitátor. A férfi minden indoklás nélkül, erőszakosan próbálja rávenni a parasztokat a belépésre. A keményfejű gazdák azonban megmakacsolják magukat, és a falu összes férfija kivonul a hegyre az agitáció elől. A következő nap érkező új küldöttséget Baló titkár vezeti. Leszerelik Müllert, és egyenként kezdik meggyőzni a faluba lassan visszaszállingózó parasztokat, míg végül mindenki aláírja a nyilatkozatot. Nem sokkal később a falu lakói tréfálkozva elevenítik fel e két nap történetét. VB

ALKOTÓK

A Balázs Béla Stúdió

A Balázs Béla Stúdió a magyar film megújításán dolgozó fiatal filmesek alulról jövő kezdeményezéseként jött létre 1959-ben. Az 56-os eseményeket követő kádári konszolidáció kultúrpolitikai támogatásával 1961-ben intézményesült.
A 70-es években a BBS már nem csak főiskolát végzett pályakezdő filmesek műhelye. Ebben az évtizedben a stúdió szenvedélyes elméleti viták terepe volt, ahol a kísérleti filmes, konceptualista irányzatoktól a társadalom megújítása, megváltoztatása iránt elkötelezett dokumentumfilmes megközelítésekig átfogó, progresszív műhelymunka folyt.
Az alapvetően avantgardista attitűddel szakítva, a 80-as években a BBS a korszakra jellemző „intézményesített struktúrán kívüliség” szabad szellemi tere volt, egyben a magyar videóművészet egyik jelentős műhelye, amely a demokratizálódási folyamat dokumentálásával jelentősen hozzájárult a magyarországi államszocializmus rendszerének leépítéséhez.
A 90-es évek kultúrpolitikai törekvései, megkérdőjelezve a BBS létjogosultságát, lassú sorvadásra ítélték a műhelyt. Utolsó produkcióját 2005-ben készítette, majd 2010-ben megszűnt.

A BBS Kutató Archívum

A BBS Kutató Archívum 2006-ban a Balázs Béla Stúdió Alapítvány, a Műcsarnok és a Magyar Nemzeti Filmarchívum együttműködésében jött létre. Az archívum célja a BBS filmjeinek és dokumentumainak minél szélesebb körben való megismertetése. A Műcsarnok könyvtárában őrzött elektronikus filmmásolatok és a BBS fennmaradt dokumentumai nem kölcsönözhetőek, hivatalos nyitva tartás idején a könyvtárban megtekinthetőek. A Műcsarnok Nonprofit Kft. fenntartója a Magyar Művészeti Akadémia.