EN

A pronuma bolyok története

játékfilm  |   ff  |   1982  |   90'

Happening jellegű szkeccsfüzér, a nyolcvanas évek elejének alternatív-értelmiségi közérzetrajza. A szituációs játékokban hat személy pantomímes, pusztán vizuális, metanyelvi eszközökkel mutatja be környezetét. A főszereplő kiskamasz lány gyermeki világára jellemző teljességgel fogalmazódik meg a világ abszurditása. Ez az abszurd világ épp olyan erővel van jelen a személytelen bürokrácia, a deviancia, az atomizáltság, a háborúk és a bábeli nyelvzavarral küszködő diplomácia jeleneteiben, mint a már-már letűnő hangulatokat megörökítő intim szféra: a szerelem, a családi élet és a szabadidő egymásba fonódó képein. A falevélen nyüzsgő pronuma bolyok látványa is ezt szemlélteti. A fiatalok viselkedésén, beszédén, tettein keresztül identitászavaruk, rossz közérzetük tükröződik. (FE, MNFA)
Laza szerkezetű történet, szekvenciákból építkező novella-füzér. Közérzetfilm, a nyolcvanas években felnőtté váló nemzedék identitás- és helyzetzavará­nak lenyomata. (BBS Katalógus 1961-91)

ALKOTÓK

A Balázs Béla Stúdió

A Balázs Béla Stúdió a magyar film megújításán dolgozó fiatal filmesek alulról jövő kezdeményezéseként jött létre 1959-ben. Az 56-os eseményeket követő kádári konszolidáció kultúrpolitikai támogatásával 1961-ben intézményesült.
A 70-es években a BBS már nem csak főiskolát végzett pályakezdő filmesek műhelye. Ebben az évtizedben a stúdió szenvedélyes elméleti viták terepe volt, ahol a kísérleti filmes, konceptualista irányzatoktól a társadalom megújítása, megváltoztatása iránt elkötelezett dokumentumfilmes megközelítésekig átfogó, progresszív műhelymunka folyt.
Az alapvetően avantgardista attitűddel szakítva, a 80-as években a BBS a korszakra jellemző „intézményesített struktúrán kívüliség” szabad szellemi tere volt, egyben a magyar videóművészet egyik jelentős műhelye, amely a demokratizálódási folyamat dokumentálásával jelentősen hozzájárult a magyarországi államszocializmus rendszerének leépítéséhez.
A 90-es évek kultúrpolitikai törekvései, megkérdőjelezve a BBS létjogosultságát, lassú sorvadásra ítélték a műhelyt. Utolsó produkcióját 2005-ben készítette, majd 2010-ben megszűnt.

A BBS Kutató Archívum

A BBS Kutató Archívum 2006-ban a Balázs Béla Stúdió Alapítvány, a Műcsarnok és a Magyar Nemzeti Filmarchívum együttműködésében jött létre. Az archívum célja a BBS filmjeinek és dokumentumainak minél szélesebb körben való megismertetése. A Műcsarnok könyvtárában őrzött elektronikus filmmásolatok és a BBS fennmaradt dokumentumai nem kölcsönözhetőek, hivatalos nyitva tartás idején a könyvtárban megtekinthetőek. A Műcsarnok Nonprofit Kft. fenntartója a Magyar Művészeti Akadémia.