EN

A snagovi gyerekek

dokumentumfilm  |   ff  |   1996  |   95'

1987. december 26-án a Balázs Béla Stúdióban készült ez a beszélgetés, amelyben 31 év múltán az egykori gyermekek beszélnek emlékeikről. Azok a gyerekek, akik szüleikkel együtt 1956. november 4-én a Nagy Imre csoport tagjaiként családostól a Jugoszláv Követségre mentek, majd innen a romániai Snagovba internálták őket. Gyermekkori emlékeikről, mai önmagukról, a jővőről is beszélgetnek, vitatkoznak, de mindenekelőtt szüleik - elsősorban apjuk - magatartását, hitét, történelmi szerepét elemzik, természetesen mindegyikük saját szemszögéből. A feltárásban részt vehetünk, de ítéletet nem hozhatunk. - mintegy összegzi a vitát Szilágyi Júlia.(MNFA) 

ALKOTÓK

Rendező: Ember Judit Operatőr: Mertz Lóránd Forgatókönyvíró: Ember Judit Vágó: Kulics Ágnes Munkatárs: Dr. Donáth Ferenc, Donáth László, Hankiss Ágnes, Losonczy Annamária, Rajk László Gyártó: BBSA, MTV

A Balázs Béla Stúdió

A Balázs Béla Stúdió a magyar film megújításán dolgozó fiatal filmesek alulról jövő kezdeményezéseként jött létre 1959-ben. Az 56-os eseményeket követő kádári konszolidáció kultúrpolitikai támogatásával 1961-ben intézményesült.
A 70-es években a BBS már nem csak főiskolát végzett pályakezdő filmesek műhelye. Ebben az évtizedben a stúdió szenvedélyes elméleti viták terepe volt, ahol a kísérleti filmes, konceptualista irányzatoktól a társadalom megújítása, megváltoztatása iránt elkötelezett dokumentumfilmes megközelítésekig átfogó, progresszív műhelymunka folyt.
Az alapvetően avantgardista attitűddel szakítva, a 80-as években a BBS a korszakra jellemző „intézményesített struktúrán kívüliség” szabad szellemi tere volt, egyben a magyar videóművészet egyik jelentős műhelye, amely a demokratizálódási folyamat dokumentálásával jelentősen hozzájárult a magyarországi államszocializmus rendszerének leépítéséhez.
A 90-es évek kultúrpolitikai törekvései, megkérdőjelezve a BBS létjogosultságát, lassú sorvadásra ítélték a műhelyt. Utolsó produkcióját 2005-ben készítette, majd 2010-ben megszűnt.

A BBS Kutató Archívum

A BBS Kutató Archívum 2006-ban a Balázs Béla Stúdió Alapítvány, a Műcsarnok és a Magyar Nemzeti Filmarchívum együttműködésében jött létre. Az archívum célja a BBS filmjeinek és dokumentumainak minél szélesebb körben való megismertetése. A Műcsarnok könyvtárában őrzött elektronikus filmmásolatok és a BBS fennmaradt dokumentumai nem kölcsönözhetőek, hivatalos nyitva tartás idején a könyvtárban megtekinthetőek. A Műcsarnok Nonprofit Kft. fenntartója a Magyar Művészeti Akadémia.