EN

A szék

animációs film  |   színes  |   1978  |   8'

A természethez való visszatérésben az örök körforgás feloldó, kiegyensúlyozó és megújító szerepének illusztrálása lírai módon. Egy öreg, kidobott szék elhagyja a várost, hogy kint a természetben, környezetével azonosulva, megújuljon. (MNFA)
Az animációs-tárgymozgatásos film egy szék "hányattatásait", feleslegessé válását mutatja be, egy Örkény-novella hangulatát idézve. (BBS Katalógus 1961-91)

ALKOTÓK

Rendező: Cakó Ferenc Operatőr: Bayer Ottmár Forgatókönyvíró: György László Vágó: Czipauer János Gyártásvezető: Dreilinger Zsuzsa, Grósz Gyuláné Hangmérnök: Nyerges András Dramaturg: Jankovics Marcell Zeneszerző: Pethő Zsolt Gyártó: BBS, Pannónia Film Rajz és Animációs stúdió

A Balázs Béla Stúdió

A Balázs Béla Stúdió a magyar film megújításán dolgozó fiatal filmesek alulról jövő kezdeményezéseként jött létre 1959-ben. Az 56-os eseményeket követő kádári konszolidáció kultúrpolitikai támogatásával 1961-ben intézményesült.
A 70-es években a BBS már nem csak főiskolát végzett pályakezdő filmesek műhelye. Ebben az évtizedben a stúdió szenvedélyes elméleti viták terepe volt, ahol a kísérleti filmes, konceptualista irányzatoktól a társadalom megújítása, megváltoztatása iránt elkötelezett dokumentumfilmes megközelítésekig átfogó, progresszív műhelymunka folyt.
Az alapvetően avantgardista attitűddel szakítva, a 80-as években a BBS a korszakra jellemző „intézményesített struktúrán kívüliség” szabad szellemi tere volt, egyben a magyar videóművészet egyik jelentős műhelye, amely a demokratizálódási folyamat dokumentálásával jelentősen hozzájárult a magyarországi államszocializmus rendszerének leépítéséhez.
A 90-es évek kultúrpolitikai törekvései, megkérdőjelezve a BBS létjogosultságát, lassú sorvadásra ítélték a műhelyt. Utolsó produkcióját 2005-ben készítette, majd 2010-ben megszűnt.

A BBS Kutató Archívum

A BBS Kutató Archívum 2006-ban a Balázs Béla Stúdió Alapítvány, a Műcsarnok és a Magyar Nemzeti Filmarchívum együttműködésében jött létre. Az archívum célja a BBS filmjeinek és dokumentumainak minél szélesebb körben való megismertetése. A Műcsarnok könyvtárában őrzött elektronikus filmmásolatok és a BBS fennmaradt dokumentumai nem kölcsönözhetőek, hivatalos nyitva tartás idején a könyvtárban megtekinthetőek. A Műcsarnok Nonprofit Kft. fenntartója a Magyar Művészeti Akadémia.