EN

Alagút

játékfilm  |    |   1983  |   75'

A férfi elindul az ételhordóval. Tekintete a szembejövő biciklis lány keblére téved. A lány furcsa mozgása és az ugyancsak szembejövő tolókocsis lány láttán megindul a képzelete. Álmában egy fehér ruhás lány nyomában alagúthoz ér, aminek falán gyertyák közt táblát lát: tilos emlékezni. Mégis bejut az emlékek alagútjába. Kultikus közösségre akad, melynek tagjai szertartásukban az emberi emlékezet egyediségét mutatják fel Istennek. Vezetőjük az emlékezet vérével éleszti újjá a holtat. A férfi a tömegben szerelmét is felfedezi, majd esküvői képük is felvillan. Tovább áradnak a kollektív tudattalan képei: katonák, vad kutyák, vízből kibukkanó búvárfejek, léghajó, ölelkező fiatalok - elsül egy géppuska. - A férfit a harangszó téríti magához. Időközben megérkezett az állomásra. Úttörővasutas fiával jóízűen szagolnak bele az ételhordóba. (FE, MNFA)
A film szimbolikus nyelve, képi részletgazdagsága és az a vállalás, amennyiben egy tudati, belső uta­zás álom-epikáját tárja elénk, ízig-vérig kísérleti film­mé avatja.(BBS Katalógus 1961-91)

ALKOTÓK

A Balázs Béla Stúdió

A Balázs Béla Stúdió a magyar film megújításán dolgozó fiatal filmesek alulról jövő kezdeményezéseként jött létre 1959-ben. Az 56-os eseményeket követő kádári konszolidáció kultúrpolitikai támogatásával 1961-ben intézményesült.
A 70-es években a BBS már nem csak főiskolát végzett pályakezdő filmesek műhelye. Ebben az évtizedben a stúdió szenvedélyes elméleti viták terepe volt, ahol a kísérleti filmes, konceptualista irányzatoktól a társadalom megújítása, megváltoztatása iránt elkötelezett dokumentumfilmes megközelítésekig átfogó, progresszív műhelymunka folyt.
Az alapvetően avantgardista attitűddel szakítva, a 80-as években a BBS a korszakra jellemző „intézményesített struktúrán kívüliség” szabad szellemi tere volt, egyben a magyar videóművészet egyik jelentős műhelye, amely a demokratizálódási folyamat dokumentálásával jelentősen hozzájárult a magyarországi államszocializmus rendszerének leépítéséhez.
A 90-es évek kultúrpolitikai törekvései, megkérdőjelezve a BBS létjogosultságát, lassú sorvadásra ítélték a műhelyt. Utolsó produkcióját 2005-ben készítette, majd 2010-ben megszűnt.

A BBS Kutató Archívum

A BBS Kutató Archívum 2006-ban a Balázs Béla Stúdió Alapítvány, a Műcsarnok és a Magyar Nemzeti Filmarchívum együttműködésében jött létre. Az archívum célja a BBS filmjeinek és dokumentumainak minél szélesebb körben való megismertetése. A Műcsarnok könyvtárában őrzött elektronikus filmmásolatok és a BBS fennmaradt dokumentumai nem kölcsönözhetőek, hivatalos nyitva tartás idején a könyvtárban megtekinthetőek. A Műcsarnok Nonprofit Kft. fenntartója a Magyar Művészeti Akadémia.