EN

Balázs Béla emigrációs évei

dokumentumfilm  |    |   1994  |   74'

Balázs Béla a Tanácsköztársaság után emigrációba kényszerült. Bécs után Berlinben élt, majd a II.világháború éveiben Moszkvában dolgozott. A film dokumentumok, valamint kortársak (Háy Gyuláné, Radványi Géza) emlékei és kutatók (Nemeskürty István, Geréb Anna) eredményei nyomán ad képet Balázs Béla ellentmondásoktól sem mentes életútjáról.(MNFA)

ALKOTÓK

Rendező: Tényi István Operatőr: Matkócsik András, Mertz Lóránd, Kiss István, Mohi Sándor Forgatókönyvíró: Tényi István Vágó: Bérczi Ágnes Gyártásvezető: Szederkényi Miklós Hangmérnök: Pölhössy István Munkatárs: Tóth-Szöllös András Gyártó: MOVI Helios Filmstúdió, BBSA

A Balázs Béla Stúdió

A Balázs Béla Stúdió a magyar film megújításán dolgozó fiatal filmesek alulról jövő kezdeményezéseként jött létre 1959-ben. Az 56-os eseményeket követő kádári konszolidáció kultúrpolitikai támogatásával 1961-ben intézményesült.
A 70-es években a BBS már nem csak főiskolát végzett pályakezdő filmesek műhelye. Ebben az évtizedben a stúdió szenvedélyes elméleti viták terepe volt, ahol a kísérleti filmes, konceptualista irányzatoktól a társadalom megújítása, megváltoztatása iránt elkötelezett dokumentumfilmes megközelítésekig átfogó, progresszív műhelymunka folyt.
Az alapvetően avantgardista attitűddel szakítva, a 80-as években a BBS a korszakra jellemző „intézményesített struktúrán kívüliség” szabad szellemi tere volt, egyben a magyar videóművészet egyik jelentős műhelye, amely a demokratizálódási folyamat dokumentálásával jelentősen hozzájárult a magyarországi államszocializmus rendszerének leépítéséhez.
A 90-es évek kultúrpolitikai törekvései, megkérdőjelezve a BBS létjogosultságát, lassú sorvadásra ítélték a műhelyt. Utolsó produkcióját 2005-ben készítette, majd 2010-ben megszűnt.

A BBS Kutató Archívum

A BBS Kutató Archívum 2006-ban a Balázs Béla Stúdió Alapítvány, a Műcsarnok és a Magyar Nemzeti Filmarchívum együttműködésében jött létre. Az archívum célja a BBS filmjeinek és dokumentumainak minél szélesebb körben való megismertetése. A Műcsarnok könyvtárában őrzött elektronikus filmmásolatok és a BBS fennmaradt dokumentumai nem kölcsönözhetőek, hivatalos nyitva tartás idején a könyvtárban megtekinthetőek. A Műcsarnok Nonprofit Kft. fenntartója a Magyar Művészeti Akadémia.