EN

Közelítések egy talált tárgyhoz

kísérleti film  |   színes  |   1991  |   13'

A film egyetlen vers, egy sajátosan meditatív, repetitív technikára épülo lírai szöveg alapján készült. A cím a József Attila-i "talált tárgyra", vagyis magára az életre utal, amely élet a szépség, a harmónia utáni vágyakozást is jelenti. Ahogy József Attilánál is sokszor, a szöveg és a kép itt, ebben a filmben is nosztalgikus: valami olyasmit akar megfogalmazni, ami tökéletességében, szépségében legfeljebb csak a fantáziánkban létezhetett bármikor is. (Petőcz András) 

ALKOTÓK

Rendező: Petőcz András Operatőr: Jávor István Forgatókönyvíró: Petőcz András Közreműködő: Atkári-Gyóni Nikolett, Bille László, Fehér Ilona, Háry Gyula, Hollós Péter, Nagy Judit Munkatárs: Krizbai Zoltán Zeneszerző: Sáry László Gyártó: BBS

A Balázs Béla Stúdió

A Balázs Béla Stúdió a magyar film megújításán dolgozó fiatal filmesek alulról jövő kezdeményezéseként jött létre 1959-ben. Az 56-os eseményeket követő kádári konszolidáció kultúrpolitikai támogatásával 1961-ben intézményesült.
A 70-es években a BBS már nem csak főiskolát végzett pályakezdő filmesek műhelye. Ebben az évtizedben a stúdió szenvedélyes elméleti viták terepe volt, ahol a kísérleti filmes, konceptualista irányzatoktól a társadalom megújítása, megváltoztatása iránt elkötelezett dokumentumfilmes megközelítésekig átfogó, progresszív műhelymunka folyt.
Az alapvetően avantgardista attitűddel szakítva, a 80-as években a BBS a korszakra jellemző „intézményesített struktúrán kívüliség” szabad szellemi tere volt, egyben a magyar videóművészet egyik jelentős műhelye, amely a demokratizálódási folyamat dokumentálásával jelentősen hozzájárult a magyarországi államszocializmus rendszerének leépítéséhez.
A 90-es évek kultúrpolitikai törekvései, megkérdőjelezve a BBS létjogosultságát, lassú sorvadásra ítélték a műhelyt. Utolsó produkcióját 2005-ben készítette, majd 2010-ben megszűnt.

A BBS Kutató Archívum

A BBS Kutató Archívum 2006-ban a Balázs Béla Stúdió Alapítvány, a Műcsarnok és a Magyar Nemzeti Filmarchívum együttműködésében jött létre. Az archívum célja a BBS filmjeinek és dokumentumainak minél szélesebb körben való megismertetése. A Műcsarnok könyvtárában őrzött elektronikus filmmásolatok és a BBS fennmaradt dokumentumai nem kölcsönözhetőek, hivatalos nyitva tartás idején a könyvtárban megtekinthetőek. A Műcsarnok Nonprofit Kft. fenntartója a Magyar Művészeti Akadémia.