EN

Miközben valahol... 1940-43 - Az ismeretlen háború

dokumentumfilm  |   ff  |   1994  |   52'

Négy ország öt filmrendezője a második világháborúról mesél korabeli amatőrfilmekkel. Ez a fejezet a háború közepéről szól. Miközben valahol egy kislány pisil … egy disznót leölnek … fajgyalázókat lenyírnak … békésen uzsonnáznak ... náci katonák büszkén sétálnak Párizsban és a holland tengerparton … zsidókat vagoníroznak be … Rezignáció, behódolás, megalázás és szégyen az egyik oldalon, örömteli Wermacht turizmus és határtalan közöny a másikon, s a kis filmkamera mindenütt ott van … A korabeli privát filmlenyomatokból kiolvashatjuk az Európai Ember különféle sors-forgatókönyveit.

ALKOTÓK

Rendező: Forgács Péter Vágó: Gönczi Zsuzsa Gyártásvezető: Komjáthi Ferenc Hangmérnök: Gulyás Katalin Munkatárs: Ferenczi Gábor, Forgách András Zeneszerző: Szemző Tibor Gyártó: Magyar Televízió Rt., RTBF, Duna Televízió Rt, BBSA, MTV T.K.K.F., MTV Fiatal Művészek Stúdiója, MTV Dokumentum Műsorok Stúdiója, MTV Közművelődési Stúdió, NDR-ARTE, La Camera Stylo

A Balázs Béla Stúdió

A Balázs Béla Stúdió a magyar film megújításán dolgozó fiatal filmesek alulról jövő kezdeményezéseként jött létre 1959-ben. Az 56-os eseményeket követő kádári konszolidáció kultúrpolitikai támogatásával 1961-ben intézményesült.
A 70-es években a BBS már nem csak főiskolát végzett pályakezdő filmesek műhelye. Ebben az évtizedben a stúdió szenvedélyes elméleti viták terepe volt, ahol a kísérleti filmes, konceptualista irányzatoktól a társadalom megújítása, megváltoztatása iránt elkötelezett dokumentumfilmes megközelítésekig átfogó, progresszív műhelymunka folyt.
Az alapvetően avantgardista attitűddel szakítva, a 80-as években a BBS a korszakra jellemző „intézményesített struktúrán kívüliség” szabad szellemi tere volt, egyben a magyar videóművészet egyik jelentős műhelye, amely a demokratizálódási folyamat dokumentálásával jelentősen hozzájárult a magyarországi államszocializmus rendszerének leépítéséhez.
A 90-es évek kultúrpolitikai törekvései, megkérdőjelezve a BBS létjogosultságát, lassú sorvadásra ítélték a műhelyt. Utolsó produkcióját 2005-ben készítette, majd 2010-ben megszűnt.

A BBS Kutató Archívum

A BBS Kutató Archívum 2006-ban a Balázs Béla Stúdió Alapítvány, a Műcsarnok és a Magyar Nemzeti Filmarchívum együttműködésében jött létre. Az archívum célja a BBS filmjeinek és dokumentumainak minél szélesebb körben való megismertetése. A Műcsarnok könyvtárában őrzött elektronikus filmmásolatok és a BBS fennmaradt dokumentumai nem kölcsönözhetőek, hivatalos nyitva tartás idején a könyvtárban megtekinthetőek. A Műcsarnok Nonprofit Kft. fenntartója a Magyar Művészeti Akadémia.