EN

Privát Magyarország 12. - Csermanek csókja

dokumentumfilm  |   ff  |   1997  |   45'

Amatőrfilmek és fotók - részletek a hivatalos filmhíradókból. A mindennapi élet, s benne a mindennapi erotika, a magánélet, a menedék. Mintha állna az idő, nem érződik rajtuk a híradókból látható épülő, szépülő hazánk. Látjuk az erotikus képeket, miközben a narrátor a történelmi dráma emblematikus fordulatainak kulcsszavait mondja, s mindebből kibontakozik a magyar szocializmus, a Csermanek (Kádár) korszak kollázs-portréja az 1963-1971 közötti időszakról.
"A ""Csermanek korszak"" csókja lágyan végződött, noha brutálisan kezdődött. A mindennapi erotika az a földrész, ahova a rezsim ""be nem tette a mancsát"", s az élhető magánélet menedék és zugoly volt. A költői film kérdésfelvetése:a magyar privát lét ellenpontja-e a politikai szöveg obszcenitásának. Az amatőr filmek hordalékai őrzik a kort úgy, ahogy semmi más. Még az idő is állni látszott, míg épült-szépült hazánk. Érosz a represszióval szemben avagy a ""talált tárgy megtisztítása..."" miközben a narrátor fülünkbe sugdossa a történelmi dráma emblematikus fordulatainak kulcsszavait. ""A CSERMANEK CSÓKJA..."" A MAGYAR SZOCIALIZMUS KOLLÁZS PORTRÉJA 1963-71 KÖZT."

ALKOTÓK

Rendező: Forgács Péter Rendező asszisztens : Ujj Zsuzsa Vágó: Juhász Kati Gyártásvezető: Komjáthi Ferenc, Szécsi Attila Hangmérnök: Hubay Zsolt Munkatárs: Kornis Mihály, Forgách András, Sarudi Gábor, Római Róbert Zene: Gordiusi Csomó Zeneszerző: Szemző Tibor Gyártó: BBSA, Quality Pictures, Magyar Televízió Dokumentum Műhely

A Balázs Béla Stúdió

A Balázs Béla Stúdió a magyar film megújításán dolgozó fiatal filmesek alulról jövő kezdeményezéseként jött létre 1959-ben. Az 56-os eseményeket követő kádári konszolidáció kultúrpolitikai támogatásával 1961-ben intézményesült.
A 70-es években a BBS már nem csak főiskolát végzett pályakezdő filmesek műhelye. Ebben az évtizedben a stúdió szenvedélyes elméleti viták terepe volt, ahol a kísérleti filmes, konceptualista irányzatoktól a társadalom megújítása, megváltoztatása iránt elkötelezett dokumentumfilmes megközelítésekig átfogó, progresszív műhelymunka folyt.
Az alapvetően avantgardista attitűddel szakítva, a 80-as években a BBS a korszakra jellemző „intézményesített struktúrán kívüliség” szabad szellemi tere volt, egyben a magyar videóművészet egyik jelentős műhelye, amely a demokratizálódási folyamat dokumentálásával jelentősen hozzájárult a magyarországi államszocializmus rendszerének leépítéséhez.
A 90-es évek kultúrpolitikai törekvései, megkérdőjelezve a BBS létjogosultságát, lassú sorvadásra ítélték a műhelyt. Utolsó produkcióját 2005-ben készítette, majd 2010-ben megszűnt.

A BBS Kutató Archívum

A BBS Kutató Archívum 2006-ban a Balázs Béla Stúdió Alapítvány, a Műcsarnok és a Magyar Nemzeti Filmarchívum együttműködésében jött létre. Az archívum célja a BBS filmjeinek és dokumentumainak minél szélesebb körben való megismertetése. A Műcsarnok könyvtárában őrzött elektronikus filmmásolatok és a BBS fennmaradt dokumentumai nem kölcsönözhetőek, hivatalos nyitva tartás idején a könyvtárban megtekinthetőek. A Műcsarnok Nonprofit Kft. fenntartója a Magyar Művészeti Akadémia.