EN

Reformesélyek '87

dokumentumfilm  |   ff  |   1987  |   78'

A Közeljövőkutatás című videósorozat keretében készült dokumentumanyag a Közgazdasági Szemle Kossuth Klubban megrendezett élő szám eseményén készült. A felkért (Antal László, Szabó Katalin, Bródy András, Nagy András és Nyers Rezső), valamint a közönségből hozzászólók az ország politikai, gazdasági és társadalmi átalakításának programját tartalmazó Fordulat és reform címet viselő tanulmány kapcsán fejtik ki véleményüket.(MNFA)
A "Közeljövőkutatás" c. sorozat keretén belül doku­mentumanyag a "Közgazdasági Szemle" c. folyóirat Kossuth-klubbeli élőszámán készült. Felkért hozzá­szólók és a közönség tagjai fejtik ki véleményüket a "Fordulat és reform" c. tanulmány kapcsán. Az anyag szerkesztésében - éppúgy, mint a "Közeljö­vőkutatás" más darabjaiban - Mihancsik Zsófia nyújtott segítséget.(BBS Katalógus 1961-91)

ALKOTÓK

Rendező: Durst György Operatőr: Mész András Forgatókönyvíró: Vágó: Major Klára Gyártásvezető: Kardos Tamás Munkatárs: Ferenczi Gábor, Mátyási Sándor, Mész András, Mihancsik Zsófia Gyártó: BBS

A Balázs Béla Stúdió

A Balázs Béla Stúdió a magyar film megújításán dolgozó fiatal filmesek alulról jövő kezdeményezéseként jött létre 1959-ben. Az 56-os eseményeket követő kádári konszolidáció kultúrpolitikai támogatásával 1961-ben intézményesült.
A 70-es években a BBS már nem csak főiskolát végzett pályakezdő filmesek műhelye. Ebben az évtizedben a stúdió szenvedélyes elméleti viták terepe volt, ahol a kísérleti filmes, konceptualista irányzatoktól a társadalom megújítása, megváltoztatása iránt elkötelezett dokumentumfilmes megközelítésekig átfogó, progresszív műhelymunka folyt.
Az alapvetően avantgardista attitűddel szakítva, a 80-as években a BBS a korszakra jellemző „intézményesített struktúrán kívüliség” szabad szellemi tere volt, egyben a magyar videóművészet egyik jelentős műhelye, amely a demokratizálódási folyamat dokumentálásával jelentősen hozzájárult a magyarországi államszocializmus rendszerének leépítéséhez.
A 90-es évek kultúrpolitikai törekvései, megkérdőjelezve a BBS létjogosultságát, lassú sorvadásra ítélték a műhelyt. Utolsó produkcióját 2005-ben készítette, majd 2010-ben megszűnt.

A BBS Kutató Archívum

A BBS Kutató Archívum 2006-ban a Balázs Béla Stúdió Alapítvány, a Műcsarnok és a Magyar Nemzeti Filmarchívum együttműködésében jött létre. Az archívum célja a BBS filmjeinek és dokumentumainak minél szélesebb körben való megismertetése. A Műcsarnok könyvtárában őrzött elektronikus filmmásolatok és a BBS fennmaradt dokumentumai nem kölcsönözhetőek, hivatalos nyitva tartás idején a könyvtárban megtekinthetőek. A Műcsarnok Nonprofit Kft. fenntartója a Magyar Művészeti Akadémia.