EN

Rontás és reménység

játékfilm  |   színes  |   1981  |   90'

"A pestlőrinci, 65 éves, sánta, írástudatlan, nagyon gazdag piaci bazárosnő, Erzsike feljelentést tesz négy cigányasszony ellen, mert hitegették, kihasználták, becsapták. Azt ígérték ugyanis neki, hogy ráolvasással, imádságokkal megszüntetik sántaságát, férjet szereznek, és még gyermeket is fog szülni. A bíró a tárgyaláson felmenti az asszonyokat, mert valójában nem okoztak kárt. Az ügyvéd szerint ""rendelésre illúziót szolgáltattak"", ha ennek még nincs is Magyarországon piaci ára. Erzsike hite azonban kifogyhatatlan: a tavaszi fák alatt menyasszonyi ruháját varrja, miközben egy új férjjelölt udvarolgat neki, és hozza rendbe a kertjét." (BE, MNFA)
Erzsike, akinek az a baja, hogy a két Iába nem egyforma, bazárosként él Pestlőrincen, és az a vá­gya, hogy idős korában férj, gyerekek, család vegye körül. A szebb jövő reményében különféle varázsla­tokat és az ezzel járó anyagi áldozatokat is vállalja.(BBS Katalógus 1961-91)

ALKOTÓK

A Balázs Béla Stúdió

A Balázs Béla Stúdió a magyar film megújításán dolgozó fiatal filmesek alulról jövő kezdeményezéseként jött létre 1959-ben. Az 56-os eseményeket követő kádári konszolidáció kultúrpolitikai támogatásával 1961-ben intézményesült.
A 70-es években a BBS már nem csak főiskolát végzett pályakezdő filmesek műhelye. Ebben az évtizedben a stúdió szenvedélyes elméleti viták terepe volt, ahol a kísérleti filmes, konceptualista irányzatoktól a társadalom megújítása, megváltoztatása iránt elkötelezett dokumentumfilmes megközelítésekig átfogó, progresszív műhelymunka folyt.
Az alapvetően avantgardista attitűddel szakítva, a 80-as években a BBS a korszakra jellemző „intézményesített struktúrán kívüliség” szabad szellemi tere volt, egyben a magyar videóművészet egyik jelentős műhelye, amely a demokratizálódási folyamat dokumentálásával jelentősen hozzájárult a magyarországi államszocializmus rendszerének leépítéséhez.
A 90-es évek kultúrpolitikai törekvései, megkérdőjelezve a BBS létjogosultságát, lassú sorvadásra ítélték a műhelyt. Utolsó produkcióját 2005-ben készítette, majd 2010-ben megszűnt.

A BBS Kutató Archívum

A BBS Kutató Archívum 2006-ban a Balázs Béla Stúdió Alapítvány, a Műcsarnok és a Magyar Nemzeti Filmarchívum együttműködésében jött létre. Az archívum célja a BBS filmjeinek és dokumentumainak minél szélesebb körben való megismertetése. A Műcsarnok könyvtárában őrzött elektronikus filmmásolatok és a BBS fennmaradt dokumentumai nem kölcsönözhetőek, hivatalos nyitva tartás idején a könyvtárban megtekinthetőek. A Műcsarnok Nonprofit Kft. fenntartója a Magyar Művészeti Akadémia.