EN

Sűrű felhő

rövidjátékfilm  |    |   2002  |   17'

Áron kiskatona, társaival kórházi szolgálatot teljesít. Végzett a napi feladatokkal, csak az van hátra, hogy az eltávozási tilalmat megszegve időben odaérjen másnapi esküvőjére. Gabinak tett hűségesküje után, a templomból elmenőben autóbalesetet szenvednek. Áron elmenekül vérző arája mellől, hiszen hivatalosan szökésben van. A baleset után a lányt férje munkahelyén ápolják, de a fiú elzárkózik tőle, mert azt hiszi, hogy nyomorék lett a balesetben. A végén kiderül, hogy mindez csupán vérmérgezésből fakadó rémálom, Gabi egészséges, Áron szorul ápolásra. Boldogan sétálnak el a kórház pergoláján egy tolókocsis féllábú lány mellett. SzK

ALKOTÓK

A Balázs Béla Stúdió

A Balázs Béla Stúdió a magyar film megújításán dolgozó fiatal filmesek alulról jövő kezdeményezéseként jött létre 1959-ben. Az 56-os eseményeket követő kádári konszolidáció kultúrpolitikai támogatásával 1961-ben intézményesült.
A 70-es években a BBS már nem csak főiskolát végzett pályakezdő filmesek műhelye. Ebben az évtizedben a stúdió szenvedélyes elméleti viták terepe volt, ahol a kísérleti filmes, konceptualista irányzatoktól a társadalom megújítása, megváltoztatása iránt elkötelezett dokumentumfilmes megközelítésekig átfogó, progresszív műhelymunka folyt.
Az alapvetően avantgardista attitűddel szakítva, a 80-as években a BBS a korszakra jellemző „intézményesített struktúrán kívüliség” szabad szellemi tere volt, egyben a magyar videóművészet egyik jelentős műhelye, amely a demokratizálódási folyamat dokumentálásával jelentősen hozzájárult a magyarországi államszocializmus rendszerének leépítéséhez.
A 90-es évek kultúrpolitikai törekvései, megkérdőjelezve a BBS létjogosultságát, lassú sorvadásra ítélték a műhelyt. Utolsó produkcióját 2005-ben készítette, majd 2010-ben megszűnt.

A BBS Kutató Archívum

A BBS Kutató Archívum 2006-ban a Balázs Béla Stúdió Alapítvány, a Műcsarnok és a Magyar Nemzeti Filmarchívum együttműködésében jött létre. Az archívum célja a BBS filmjeinek és dokumentumainak minél szélesebb körben való megismertetése. A Műcsarnok könyvtárában őrzött elektronikus filmmásolatok és a BBS fennmaradt dokumentumai nem kölcsönözhetőek, hivatalos nyitva tartás idején a könyvtárban megtekinthetőek. A Műcsarnok Nonprofit Kft. fenntartója a Magyar Művészeti Akadémia.