EN

Úton

dokumentumfilm  |   ff  |   1980  |   80'

A munka nélkül élő ún. "csövesek" életmódját, ezzel párhuzamosan a munkát és a KISZ-nek a fiatalok számára szervezett programjait, az ezekbe való bekapcsolódás lehetőségét mutatja be a film, amelynek másik szála egy fiatalember életét követve felvillantja lehetséges, nem túl vonzó jövőjüket.(MNFA)
A film a budapesti aluljárók csöveseiről szól. Életfi­lozófiájuk és környezetük előítéletei nehézzé teszik a társadalomba való beilleszkedésüket, s a film másik szála, egy fiatat ember élete felvillantja lehet­séges, nem túl vonzó jövőjüket.(BBS Katalógus 1961-91)

ALKOTÓK

Rendező: Szorgent Sándor Operatőr: Mihók Barna Forgatókönyvíró: Mihók Barna, Surányi András, Szorgent Sándor Vágó: Kántor Katalin Gyártásvezető: Bódis János, Grósz Gyuláné Hangmérnök: Prohászka Béla Közreműködő: Beatrice együttes Gyártó: BBS, MTV KISZ Stúdió

A Balázs Béla Stúdió

A Balázs Béla Stúdió a magyar film megújításán dolgozó fiatal filmesek alulról jövő kezdeményezéseként jött létre 1959-ben. Az 56-os eseményeket követő kádári konszolidáció kultúrpolitikai támogatásával 1961-ben intézményesült.
A 70-es években a BBS már nem csak főiskolát végzett pályakezdő filmesek műhelye. Ebben az évtizedben a stúdió szenvedélyes elméleti viták terepe volt, ahol a kísérleti filmes, konceptualista irányzatoktól a társadalom megújítása, megváltoztatása iránt elkötelezett dokumentumfilmes megközelítésekig átfogó, progresszív műhelymunka folyt.
Az alapvetően avantgardista attitűddel szakítva, a 80-as években a BBS a korszakra jellemző „intézményesített struktúrán kívüliség” szabad szellemi tere volt, egyben a magyar videóművészet egyik jelentős műhelye, amely a demokratizálódási folyamat dokumentálásával jelentősen hozzájárult a magyarországi államszocializmus rendszerének leépítéséhez.
A 90-es évek kultúrpolitikai törekvései, megkérdőjelezve a BBS létjogosultságát, lassú sorvadásra ítélték a műhelyt. Utolsó produkcióját 2005-ben készítette, majd 2010-ben megszűnt.

A BBS Kutató Archívum

A BBS Kutató Archívum 2006-ban a Balázs Béla Stúdió Alapítvány, a Műcsarnok és a Magyar Nemzeti Filmarchívum együttműködésében jött létre. Az archívum célja a BBS filmjeinek és dokumentumainak minél szélesebb körben való megismertetése. A Műcsarnok könyvtárában őrzött elektronikus filmmásolatok és a BBS fennmaradt dokumentumai nem kölcsönözhetőek, hivatalos nyitva tartás idején a könyvtárban megtekinthetőek. A Műcsarnok Nonprofit Kft. fenntartója a Magyar Művészeti Akadémia.